Schlagwort-Archive: Holub CZ

Vyvlastnění v letech 1945–1946
V nákladním vagónu do Německa
Autorka/vypravěčka: Elfriede Holub, rozená Pranghofer
Bytem Luisenstraße 31, 58 509 Lüdenscheid
Narozená roku 1923 v Horní Plané (Oberplan)
Rukopis předán v roce 2014 paní Traudl Woldrich, Pressig
Překlad z němčiny Weiterlesen

Kategorie(n): Schicksal Grenze Tags: