Schicksal Grenze

„Schicksal Grenze ist Teil der „Erinnerungskultur“. Die Beiträge wurden von ehemaligen Bewohnern, aber auch von Freunden und Besuchern des Böhmerwaldes zur Verfügung gestellt.

Auf den Inhalt nimmt der Böhmerwaldbund-Oberösterreich keinen Einfluss, er behält sich jedoch vor, Texte oder Fotos, die den geltenden Gesetzen widersprechen, zu kürzen oder abzulehnen.“

Hinweis: Nachstehende Vertreibungsberichte sind auch in tschechischer Sprache zu lesen.

Osud „hranice“

Osud „hranice“ je část kultury vzpomínek. Příspěvky poskytli dřívější obyvatelé, ale také přátelé a návštěvníci Šumavy.

Svaz Šumavanů v Horním Rakousku do znění textů nijak nezasahuje, vyhrazuje si ale právo odmítnout fotografie nebo odmítnout či krátit texty, jejichž obsah je v rozporu s platnými zákony.

Upozornění: Zde uveřejněné vzpomínky na vyhnání můžete číst i v českém překladu.


Kategorie(n): schicksal